ESNEKLİK YASASI

Esneklik bize pasiflikten ya da direnmekten çok daha fazla yarar sağlar. Ortaya çıkan her şeyi etkin bir biçimde kullanarak, en acı verici koşulları dahi kucaklayarak, karşılaştığınız zorluklarla -onları spiritüel bir eğitim biçimi olarak görerek- daha etkili bir biçimde başa çıkarız.

Esneklik, yaşanan ana katı bir biçimde direnmek yerine, onu pragmatik bir şekilde kabul etmeyi -kendimizi, başkalarını ve mevcut koşulları kabul etmeyi- içerir. Bu asla, hoşlanmadığımız şeye pasif bir biçimde katlanmamız, haksızlığı görmezden gelmemiz veya kurban edilmemize izin vermemiz anlamına gelmez. Esneklik, uyanık ve geniş bir farkındalık hali gerektirir. O sadece her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi değil, onu benimsemeyi ve yapıcı bir biçimde kullanmayı da gerektirir. Bu yasayı uygulamakta ustalaşarak, engelleri ilerleme vasıtalarına, sorunları da fırsatlara dönüştürürüz. Kuvvetli rüzgarlar esiyorsa, onları sadece kabul etmez ya da onlara sadece katlanmaz, oraya yel değirmenleri de inşa ederiz. Şair Robert Frost’un da yazdığı gibi “Daima sizden kabul etmeniz istenen şeyi kabul edin. Kabul edin ve onu kendi yolunuza dönüştürün.”

Yasaya uyumlanmak;
1) Yaşarken ona karşı savaşma ya da direnme eğilimi gösterdiğiniz bir durumu ya da olayı düşünün.
2) O zaman, hayatınızın kuvvetlerini kucaklamak ve onlarla birlikte akmak için esnekliği nasıl uygulayabilirdiniz, bunu düşünün.
3) Bu durumla ya da olayla başa çıkmaya çalışırken kasılma, gerilme, direnme, geriye çekme, donup kalma veya savaşma eğilimi gösterdiğinizde bunu fark edin. Kendi kendinize, “Eğer o kuvvettin akışına uysaydım ve onu benim kılsaydım ne olurdu?” diye sorun.