RA Karması Nedir?

RA sembolizmi nur enerjisinin şifre kodudur. Kendi kişisel miraçlarını tamalayarak kundalini enerjisini yedinci çakraya kadar yükselterek bu çakradan erme şerefine nail olan sultani hakikat mertebesindeki varlıklar bu nurun aktif kullanım tasarrufunu ellerinde bulundururlar. Böylece birer hakeren olarak maddi alem (masiva) üzerinde tasarruf sahibi olarak keramet gösterebilirler. Dokuzuncu çakranın aktive ettiği auramıza canlılık ve hayatiyet veren evrensel enerji jenarötörü olan R harfi ile bunu toprağa kadar bütün bedenden aşağı inerek tesirini aşağı kadar indirmesine hizmet eden A harfinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Atlantis döneminde sağ ve sol el yolunun büyük savaşından sonra kurtulanların bir kısmı üç kere büyük usta HERMES (33) önderliğinde Mısır’da bir koloni kurmak üzere göç ettiler. Atlantis’de nefis ve kibirlerine hakim olamayan, teknolojik ilerlemenin girdabına kapılıp yarattıkları maymun insan karışımı köle ırkı sömürerek vebal alan, negatife odaklanarak tekamül arzusundaki bu varlıklar, ıslah olmak üzere MU kültürünün değerleri temelinde yükselen yeni kurulmuş Mısır kolonisine enkarne olmaya başladılar. Dolayısıyla Mısır uygarlığı zenginleşerek güçlendikçe bilinçaltlarında Atlantis hatıraları hala taze olan sol el yolu takipçileri, ruhbanlık kurumunun içine sızaraktan dönemin icapları doğrultusunda eski Mısır’ın ahlaki ve dini çöküşünü hazırlayan kara büyü faaliyetlerine giriştiler. Rahiplik kisvesi altında, bu statünün sağladığı dokunulmazlıklarını kullanarak halkın batıl inançlarını ve korkularını suistimal ederek, büyü fenomenini gündelik hayatın doğal bir parçası haline indirgediler. Bu aymazlıklarında o derece ileri gittiler ki, ölmüş insanların astral bedenlerini ötealem boyutuna geçişini bile engelleyip, onların enerjilerini toplumu ve yöneticileri kontrol etmek için kullandılar.

Buna benzer birçok eylem dünya planının yönetimini ve sorumluluğunu elinde bulunduran RAB hiyerarşisinin ışığın Mısır’dan geri çekilmesine karar  verişiyle sonuçlandı. Anadolu açısından eski Mısır’da olup bitenlerin önemi ise içinde bulunduğumuz dönemde, eski Mısır’da bile ıslah olamamış güç odaklı varlıkların son çare olarak Anadolu’ya yoğun biçimde enkarne olmasıdır. Bahsi geçen varlıklar beraberlerinde önceki hayatlarından getirdikleri karmaları da taşıyor olduklarından dolayı, onların aldıkları veballer sonucu, RAB mekanizmasına olan ışığı çoğaltma borçları, gruplar halinde Anadolu’ya indiklerinden Anadolu karması açısından ağır bir yük oluşturdu. Sonuç olarak Anadolu halkının RA ile sınavı devam etmektedir. Türkçe içerisinde sıkça kullanılan ve sonu RA ile biten belli başlı kelimeler birer kara delik misali halkımızın enerjisini sömürmektedir. Bunlar arasında bağımlılık yaratanlar olduğu gibi enerji vampirliğine olanak tanıyan kavramlar bulunmaktadır;

 

RA

SİGARA

RA

FATURA

PARA

İCRA

PALAVRA

İFTİRA

KAMERA

HATIRA

SONRA

NUMARA

 

Anadolu misyonunun gerçekleşmesi, bizim bu kavramlar üzerinde kuracağımız hakimiyete bağlıdır.  Etrafınıza baktığınızda, bu kavramların hepsinden bağımsız bir varlığa rastlamanız neredeyse imkansızdır. Yeni bir yaşama tarzı biçimi geliştirme çabasında bu kavramlara karşı duyarlılık geliştirmek hayati derecede öneme sahiptir. Türkçede sık olarak kullanılan ve adında veya soyadında RA hecesi geçen insan isimlerini taşıyan bütün varlıklar eski Mısır’ın karmasına sahiptirler. Adı RA hecesiyle başlayan varlıklar ise eski Mısır’da inisiyatörlük görevini yerine getirmişlerdir. RA Misyonu çerçevesinde bizim çağrımız, bu karmayı taşıyan tüm varlıkların küçük gruplar halinde bir araya gelerek RA enerjisi ile barışması ve onun baskısından kurtularak özel törenler gerçekleştirmesi gerektiği yönündedir. Türkçede RA ile başlayan, halen kullanımda olan isimler şunlardır:

RAFET

RAMAZAN

RAGIP

RAMİZ

RAUF

RASİH

RAHMİ

RAŞİT

RABİA

RAHŞAN

RAHİME

RAHMAN